Organizator

Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa

Patronat

Krajowa Izba FizjoterapeutówKomitet Honorowy

Marszałek Województwa Lubuskiego

Elżbieta Anna Polak

 


Prezydent Miasta Zielona Góra

Janusz Kubicki

 

Komitet Naukowy

 

Przewodniczący:
Prof. nzw. dr hab. med. Robert Gasik


Członkowie (kolejność alfabetyczna):

Prof. dr hab. med. Maciej Głowacki
Prof. dr hab. med. Roman Jankowski
Dr n. med. Witold Janusz
Dr n. med. Paweł Jarmużek
Prof. dr hab. n. med. Jacek Kaczmarczyk
Prof. dr hab. med. Wojciech Kloc
Dr n. med. Krzysztof  Kołtowski
Prof. dr hab. med. Ireneusz M. Kowalski
Prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki
Dr hab. med. Łukasz Kubaszewski
Prof. dr hab. med. Andrzej Maciejczak
 
Prof. dr hab. med. Wojciech Maksymowicz
Dr n. med. Grzegorz Miękisiak
Dr hab. med. Rafał Pankowski
Dr n. med. Marek Paściak
Dr hab. inż. Celina Pezowicz
Prof. dr hab. Leszek Sagan
Prof. dr hab. med. Tadeusz Styczyński
Prof. dr hab. med. Marek Synder
Prof. dr hab. n. med. Maciej Śniegocki
Prof. dr hab. med. Maciej Tęsiorowski
Prof. dr hab. med. Daniel Zarzycki
 
 

Komitet Organizacyjny

 

Przewodniczący:
dr n. med. Paweł Jarmużek


Członkowie (kolejność alfabetyczna):

 
dr n. med. Piotr Defort
dr n. med. Lech Grzelak
dr n. med. Witold Janusz
dr n. med. Dariusz Łątka
dr n. med. Tomasz Niedźwiecki
dr mag. Ewa Skorupka

Biuro Organizacyjne

'VII Zjazdu Naukowego PTChK'

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej
ul. Wieniawskiego 6, 71-142 Szczecin
tel. + 48 691 460 809
mail: ZjazdPTChK@gmail.com