Organizator

Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa

Patronat

Krajowa Izba Fizjoterapeutów

 

Komitet Naukowy

 

Przewodniczący:
Prof. nzw. dr hab. med. Robert Gasik

Członkowie (kolejność alfabetyczna):

dr n. med. Rafał Górski
dr n. med. Paweł Jarmużek
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki
dr hab. n. med. prof. UO Dariusz Łątka
prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak
dr n. med. Marek Paściak
dr n. med. Rafał Załuski
 
 

Komitet Organizacyjny

 
 

Członkowie (kolejność alfabetyczna):

 
prof. nzw. dr hab. n. med. Robert Gasik
dr n. med. Lech Grzelak
dr n. med. Paweł Jarmużek
dr hab. n. med. Dariusz Łątka
prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak
dr n. med. Tomasz Potaczek
dr n. med. Marek Rocławski


Biuro Organizacyjne

'VIII Zjazdu Naukowego PTChK'

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej
ul. Wieniawskiego 6, 71-142 Szczecin
tel. + 48 691 460 809
mail: ZjazdPTChK@gmail.com