PROGRAM
VIII Zjazd Naukowy Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

'Wyzwania i nowe możliwości w chirurgii kręgosłupa'


Piątek, 19 listopada 2021 r.


od 17:00
Rejestracja uczestników konferencji

19:30-20:30
Oficjalne Otwarcie VIII Zjazdu PTChK
Wykład inauguracyjny: 
Roboty medyczne - dlaczego, komu, kiedy? - Dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, prof. IPS 

20:30
KolacjaSobota, 20 listopada 2021 r.

od 8:00
Rejestracja uczestników

9:00-11:00
Sesja naukowa I - Nowe technologie - moderatorzy: Dariusz Łątka, Andrzej Maciejczak
 
 • Endoskopia - Ralf Wagner - 20 min.
 • Nawigacja w chirurgii kręgosłupa - Wojciech Kloc - 20 min.
 • Robotyka - Robotics in spine surgery - Peter Douglas Klassen - 20 min.
 • Planowanie leczenia chirurgicznego zespołu chorobowych stawów krzyżowo- biodrowych - Robert  Gasik - 15 min.
 • Nowe implanty - Interdisciplinary therapy concepts for the treatment of spinal tumors and metastases  - Bernhard Meyer i Stephanie E. Combs - 30 min.
 • Nowe dostępy - C7 extension crosswise osteotomy. A novel osteotomy for correction of chin-on-chest deformity in ankylosing spondylitis. - Andrzej Maciejczak - 15 min.

11:00-11:30
Przerwa kawowa, zebranie Zarządu PTChK

11:30-13:00
Sesja naukowa II - Powikłania - moderatorzy: Marek Paściak, Rafał Załuski
 
 • Błąd w sztuce,  powikłanie,  niepowodzenie leczenia. Semantyka zagadnienia - Marek Paściak - 10 min.
 • Najczęstsze przyczyny niepowodzeń leczenia w chirurgii kręgosłupa - Marek Paściak - 15 min.
 • Prezentacja  przykładów klinicznych  (cześć 1) - Marek Paściak - 15 min.
 • Prezentacja  przykładów klinicznych  (cześć 2) - Rafał Załuski - 15 min.
 • Brak zrostu w segmencie L5-S1 z migracją tylną klatki międzytrzonowej. Porównanie dwóch różnych metod zabiegu rewizyjnego w przypadku tego powikłania - Marek Rocławski - 10 min.
 • Aktualna doktryna prawna w kontekście  tzw. "błędów lekarskich"  - Mariusz Fras - 25 min.
Dyskusja

13:00-15:00
Sesja naukowa III - Nowe technologie c.d. - moderatorzy: Paweł Jarmużek, Rafał Górski
 
 • Technical possibilities of bone resection with Full- endoscopic approach - Ali Güven Yörükoglu Clinical - 20 min.
 • Zastosowanie mobilnej tomografii śródoperacyjnej w chirurgii kręgosłupa - Ralph Kothe - 20 min.
 • Badanie rezonansu magnetycznego kręgosłupa pod obciążeniem - cenne uzupełnienie diagnostyki patologii kręgosłupa i złącza potyliczno-szyjnego. - Artur Zaczyński - 10 min.
 • Jednoetapowy minimalnie inwazyjny, przeznasadowy (MITPA) dostęp do trzonów kręgowych w odcinku piersiowym kręgosłupa.​ - Rafał Załuski - 10 min.
 • Postępy w stymulacji rdzenia kręgowego - Piotr Defort - 15 min.
 • Postępy w radioterapii. Podejmowanie decyzji w zespole multidyscyplinarnym u pacjentów z nowotworami kręgosłupa - Maciej Harat - 20 min.

15:00-16:00
Obiad

16:00-17:00
Sesja naukowa IV - Varia - moderatorzy: Wojciech Kloc
 
 • Personal experience in correction of cervical kyphosis in adolescent population. Doświadczenia osobiste w korekcji kifoz szyjnych w populacji młodzieżowej. - Andrzej Maciejczak - 5 min.
 • Implanty międzytrzonowe w chirurgii kręgosłupa szyjnego. Przegląd piśmiennictwa oraz wstępne wyniki pracy własnej porównującej zrost kostny przy zastosowaniu implantów PEEK vs PEEK pokrytych warstwą tytanową. - Bartosz Godlewski - 5 min.
 • Wyniki radiologiczne leczenia złamań kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego metoda przezskórnej stabilizacji przeznasadowej. Doświadczenie w serii 308 przypadków. - Piotr Maślanka - 5 min.
 • Analiza powikłań natury mechanicznej wymagających reoperacji u chorych dorosłych z deformacjami kręgosłupa po wielosegmentowych stabilizacjach. - Marek Rocławski - 10 min.​
 • Urazowe uszkodzenie tętnicy kręgowej zaopatrzone techniką wewnątrznaczyniową. - Karol Wdowiński, Robert Juszkat, Jeremi Kościński, Katarzyna Stanisławska - 10 min.

17:00-18:00
Sesja naukowa V - Sesja Pediatryczna - moderatorzy: Tomasz Kotwicki
 
 • Scientific abstract: Does implementation of direct vertebral rotation improve clinical results in surgical idiopathic scoliosis treatment? - Wiktor Urbański - 10 min.
 • Sesja panelowa: Surgery for Growing Spine Deformity - State of the Art:
 • Wprowadzenie - Tomasz Kotwicki
 • Growing Rod - Piotr Janusz, 5 min.
 • Magnetic Growing Rod - Wiktor Urbański, 5 min.
 • Guided Growth, Shilla - Michał Latalski, 5 min.
 • Apifix - Tomasz Potaczek, 5 min.
 • Dyskusja panelowa prelegentów oraz pytania z sali i pytania na czacie - 10 min.
 • Podsumowanie - Tomasz Kotwicki
 • Master's Lecture: Korekcje masywnych kifoz szyjnych u dzieci i młodzieży - Andrzej Maciejczak - 10 min.

18:00-19:00
Sesja naukowa VI - Aspekty finansowe w operacjach chirurgii kręgosłupa - moderatorzy: Monika Raulinajtys-Grzybek, Robert Gasik, Dariusz Łątka
 
 • Wycena świadczeń kręgosłupowych a rola środowiska i znaczenie danych. - Monika Raulinajtys-Grzybek, Robert Gasik - 30 min.
 • Zarządzanie kosztami oddziału chirurgii kręgosłupa. - Monika Raulinajtys-Grzybek, Dariusz Łątka - 30 min.


19:00-20:00
Walne Zgromadzenie Członków PTChK

20:00
Kolacja


Niedziela, 21 listopada 2021 r.

09:00-11:00
Sesja naukowa VII - Wytyczne onkologiczne (otwarte zebranie grupy roboczej)

11:00-11:30
Przerwa kawowa

11:30-13:00
Sesja naukowa VIII - Wytyczne infekcyjne (otwarte zebranie grupy roboczej)

13:00
Zakończenie VIII Zjazdu PTChK