Organizator

Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa

Patronat

Krajowa Izba Fizjoterapeutów


 

 

Komitet Naukowy

 

Przewodniczący:
Prof. nzw. dr hab. med. Robert Gasik


Członkowie (kolejność alfabetyczna):


 

 
 

Komitet Organizacyjny

 

Przewodniczący:


Członkowie (kolejność alfabetyczna):

 
   

Biuro Organizacyjne

'VIII Zjazdu Naukowego PTChK'

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej
ul. Wieniawskiego 6, 71-142 Szczecin
tel. + 48 691 460 809
mail: ZjazdPTChK@gmail.com