Organizator

Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa

PatronatyPrezydent Miasta Opole


JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego


Marszałek Województwa Opolskiego


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala w Opolu


 

Komitet Naukowy

 

Przewodniczący:
dr hab. n. med. Dariusz Łątka, prof. UO

Członkowie (kolejność alfabetyczna):

prof. dr hab. n. med. Robert Gasik
prof. dr hab Andrzej Maciejczak
dr n. med Piotr Menartowicz
 

Komitet Organizacyjny

 
 

Członkowie (kolejność alfabetyczna):


lek. Jacek Chowaniec
lek. Grzegorz Gac
lek. Magdalena Główka
lek. Beata Lasota-Mainka
dr med. Kajetan Łątka 
lek. Paweł Kita
dr med. Waldemar Kołodziej
lek. Tomasz Krzeszowiec
lek. Tomasz Olbrycht
lek. Tomasz Sobolewski
lek. Agnieszka Wróbel