Miejsce Obrad

Hotel Mercure Opole
Otwarcie IX Zjazdu PTChK

Filharmonia Opolska