Miejsce Obrad

Hotel DeSilva Opole
Otwarcie IX Zjazdu PTChK

Filharmonia Opolska