Terminy:

13 listopad 2022 r. - ostatni dzień rejestracji na 'IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa'
24-26 listopad 2022 r. - 'IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa'
 

Uczestnictwo i zakwaterowanie:


Dla zaproszonych Gości Specjalnych, Wykładowców i Prelegentów organizatorzy zapewniają bezpłatnie: 
 • udział w konferencji
 • materiały konferencyjne
 • zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub dwuosobowym
 • udział w kolacji (czwartek)
 • lunch (piątek)
 • udział w kolacji uroczystej (piątek)
 • przerwy kawowe (czw/pt/sb)
Nocleg Goście VIP określają w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego na konferencję.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczestnik - Członek PTChK (z opłaconymi skłądkamii) w ramach opłaty (400 zł netto*/500 zł netto**/600 zł netto***) ma zapewniony: 
 • udział w konferencji
 • materiały konferencyjne
 • udział w kolacji (czwartek)
 • lunch (piątek)
 • udział w kolacji uroczystej (piątek)
 • przerwy kawowe (czw/pt/sb)
Nocleg Uczestnicy rezerwują w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego na konferencję lub we własnym zakresie (poza hotelami DeSilva i Mercure)

  * - rejestracja do 30 września 2022 r. (rejestracja wczesna)
 ** - rejestracja od 1 do 31 października 2022 r. (rejestracja standardowa)
*** - rejestracja od 1 listopada 2022 r. (rejestracja późna)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczestnik nie będący członkiem PTChK w ramach opłaty (500 zł netto*/600 zł netto**/750 zł netto***) ma zapewniony: 
 • udział w konferencji
 • materiały konferencyjne
 • udział w kolacji (czwartek)
 • lunch (piątek)
 • udział w kolacji uroczystej (piątek)
 • przerwy kawowe (czw/pt/sb)
Nocleg Uczestnicy rezerwują w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego na konferencję lub we własnym zakresie (poza hotelami DeSilva i Mercure)

  * - rejestracja do 30 września 2022 r. (rejestracja wczesna)
 ** - rejestracja od 1 do 31 października 2022 r. (rejestracja standardowa)
*** - rejestracja od 1 listopada 2022 r. (rejestracja późna)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lekarz Rezydent / Lekarz Stażysta w ramach opłaty (250 zł netto*/300 zł netto**/350 zł netto***) ma zapewniony: 
 • udział w konferencji
 • materiały konferencyjne
 • lunch (piątek)
 • przerwy kawowe (czw/pt/sb)
  * - rejestracja do 30 września 2022 r. (rejestracja wczesna)
 ** - rejestracja od 1 do 31 października 2022 r. (rejestracja standardowa)
*** - rejestracja od 1 listopada 2022 r. (rejestracja późna)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedstawiciele Partnerów / Wystawców w ramach opłaty (400 zł netto*/500 zł netto**/600 zł netto***) mają zapewniony: 
 • udział w konferencji
 • udział w kolacji (czwartek)
 • lunch (piątek)
 • przerwy kawowe (czw/pt/sb)
Nocleg Partnerzy / Wystawcy rezerwują w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego na konferencję lub we własnym zakresie (poza hotelami DeSilva i Mercure)

  * - rejestracja do 30 września 2022 r. (rejestracja wczesna)
 ** - rejestracja od 1 do 31 października 2022 r. (rejestracja standardowa)
*** - rejestracja od 1 listopada 2022 r. (rejestracja późna)
 
Kolacja uroczysta we piątek 25 listopada jest dodatkowo płatna, i można ją zarezerwować w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego na konferencję  koszt: 160,- netto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoba Towarzysząca w ramach opłaty (500 zł netto*/600 zł netto**/750 zł netto***) ma zapewniony: 
 • udział w kolacji (czwartek)
 • lunch (piątek)
 • udział w kolacji uroczystej (piątek)
Nocleg dla osoby towarzyszącej rezerwuje się w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego na konferencję przez Uczestnika

  * - rejestracja do 30 września 2022 r. (rejestracja wczesna)
 ** - rejestracja od 1 do 31 października 2022 r. (rejestracja standardowa)
*** - rejestracja od 1 listopada 2022 r. (rejestracja późna)

Pozostałe koszty takie jak m.in. parking, dodatkowe świadczenia gastronomicze etc. płatne są przez wszystkich przy wyjeździe z hotelu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REJESTRACJA DLA GOŚCI SPECJALNYCH, PRELEGENTÓW, WYKŁADOWCÓW, UCZESTNIKÓW, OSÓB TOWARZYSZĄCYCH I PARTNERÓW MOŻLIWA JEST WYŁĄCZNIE POPRZEZ 'FORMULARZ REJESTRACYJNY' ON-LINE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Organizator niniejszym oświadcza, że udział osób towarzyszących nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska
 • Organizator niniejszym oświadcza, że nie finansuje kosztów udziału osób towarzyszących ze środków pochodzących od firm członkowskich INFARMY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------